Ръкописи се рецензират до 6 месеца от постъпването.