Езиков свят ТОМ 20, кн.3

МИРЕНА СЛАВОВА - ТРАКИТЕ И ПИСМЕНОСТТА / THE THRACIANS AND THE WRITING

Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА - ТРИ ИСТОРИЧЕСКИ ТЕРМИНА ЗА РОДСТВОТО: ПРАМАМА, ПРAТЪШТА, ПРАЩОУРА / THREE HISTORICAL KINSHIP TERMS: PRAMAMA (ПРАМАМА), PRATASHTA (ПРАТЪШТА), PRASHTOURA (ПРАЩОУРА)

Михаил КОНДРАТЕНКО - ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ОБОЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕНИ В БОЛГАРСКИХ ГОВОРАХ И СЛАВЯНСКИХ ГОВОРАХ КАРПАТ / LEXICAL AND SEMANTIC PARALLELS IN THE DESIGNATION OF TIME IN THE BULGARIAN DIALECTS AND THE SLAVIC DIALECTS OF THE CARPATHIANS

Velka POPOVA, Vladimir FILIPOV - ACQUISITION OF MODAL VERBS IN BULGARIAN: ANALYSIS OF LONGITUDINAL DATA FROM CHILDES

Kadire BINAJ-EJUPI, Lindita SEJDIU-RUGOVA - BASIC STRUCTURAL SENTENCE PATTERNS IN THE ALBANIAN LANGUAGE

Петър ВОДЕНИЧАРОВ - ПАРТИЗАНСКИЯТ КОМАНДИР ЛЕВАНЕВСКИ – МЕЖДУ КРИМИНАЛНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИСКУРС / THE CASE OF PARTISAN COMMANDER LEVANEVSKI – BETWEEN CRIMINAL AND POLITICAL DISCOURSE

Андреана ЕФТИМОВА - ДОСТОВЕРНОСТ, АВТОРИТЕТНОСТ, ЯСНОТА: ВЛИЯНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕКСПЕРТНАТА РЕЧ В МЕДИИТЕ ВЪРХУ НАЧИНА НА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА / TRUSTWORTHINESS, AUTHORITY, CLARITY: INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF THE EXPERT SPEECH IN THE MEDIA ON THE WAY OF PERCEIVING THE INFORMATION

Десислава ИВАНОВА - МЕМЪТ КАТО ФОРМА НА КОМУНИКАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ / THE MEME AS A FORM OF COMMUNICATION ON THE INTERNET

Elham MAAZALLAHI, Zahra HAJIBAGHERI - THE EFFECT OF TRANSLATOR' GENDER ON THE CENSORSHIP OF TABOOS IN IRANIAN CONTEXT

Олена САЙКОВСЬКА, Вадим ПЄНОВ - ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ КОДИ „БАЛАДИ ПРО ГЕОРГА ГЕНІГА“ ВІКТОРА ПАСКОВА / INTERMEDIALITY CODES IN «A BALLAD FOR GEORG HENIG» BY VICTOR PASKOV

Benita STAVRE - „ЕЗИЦИТЕ“ НА ЛИТЕРАТУРНАТА ТВОРБА" - “THE LANGUAGES” OF THE LITERARYWORK

Antony HOYTE-WEST - THE EBRD LITERATURE PRIZE: EXPLORING GEOGRAPHICAL AND LINGUISTIC DIVERSITY IN A NEW TRANSLATION AWARD

Елена КОВТУН - СЛАВЯНСКАЯ ФАНТАСТИКА В МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИХ КУРСАХ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА (2013–2020) / SLAVIC SCIENCE FICTION AND FANTASY IN INTERFACULTY STUDYING COURSES AT LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY (2013-2020)

Зейнеп ЗАФЕР - ВЪЗРОДЕНА ОТ ПЕПЕЛТА / REVIVED FROM THE ASHES (THE POETRY OF MEFKURE MOLLOVA)

Елена КРЕЙЧОВА - ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ / GOOD PRACTICES IN SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Александра АЛЕКСАНДРОВА - ЧЕШКА МОНОГРАФИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА НЕОФИЦИАЛНА ЛИТЕРАТУРА ДО 1989 Г. / CZECH MONOGRAPH ABOUT BULGARIAN UNOFFICIAL LITERATURE BEFORE 1989

Дария КАРАПЕТКОВА - ЛИЦАТА ЗАД ПРЕВОДА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИТЕ / THE PERSONS BEHIND THE TRANSLATION THROUGH THE EYES OF THE STUDENTS

Николай ЧЕРНОКОЖЕВ - ЖИВОПИСНА БЪЛГАРИЯ. ЛИТЕРАТУРЕН АТЛАС. МНОГОЕЗИЧНИ МАРШРУТИ / PICTURESQUE BULGARIA. LITERARY ATLAS. MULTILINGUAL ROUTES