ЕЗИКОВ СВЯТ, ТОМ 21, КН.2

1. Robert GROŠELJ - THE BULGARIAN PAST FUTURE PERFECT AND ITS SLOVENE EQUIVALENTS: A CONTRASTIVE PERSPECTIVE - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.1

2. Красимира ЧАКЪРОВА - НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ФОРМИ ЗА СЛЕДХОДНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.2

3. Мирена ПАЦЕВА - АКЦЕНТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИЯ СУФИКС -ЕЦ - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.3

4. Ивайло Й. ДАГНЕВ - ИНДЕКСНИ ДУМИ В АКАДЕМИЧНИЯ ДИСКУРС: КОРПУСНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАУЧНАТА МЕДИЦИНСКА СТАТИЯ В БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.4

5. Gergana PETKOVA - CASES OF SYNONYMY AND ANTONYMY IN THE LATIN MEDICAL TERMINOLOGICAL SYSTEM - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.5

6. Mariya BAGASHEVA - DIMINUTIVES IN IVAN VAZOV’S NOVEL “UNDER THE YOKE” AND THEIR RUSSIAN EQUIVALENTS - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.6

7. Shpëtim ELEZI, Shkumbin MUNISHI - WORDS FOR VILLAGE ‘FSHAT’ AND ‘KATUND’ IN THE ALBANIAN LANGUAGE - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.7

8. Alexandra CHIVARZINA - THE BALKAN SPECTRUM OF COLOR TERMS AMONG THE AROMANIANS (ETHNO-LINGUISTIC ASPECT) - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.8

9. Наделина ИВОВА - НЯКОИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЛЕКСИКАЛНАТА ВАРИАНТНОСТ НА ФРАЗЕОЛОГИЗМА ИМАМ КОЗ В РЪКАВА В БЪЛГАРСКАТА ФРАЗЕОЛОГИЯ - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.9

10. Antony HOYTE-WEST - SCALING OLYMPUS: EXPLORING OFFICIAL LANGUAGE CERTIFICATIONS AT THE CEFR C2 LEVEL - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.10

11. Lívia ADAMCOVÁ - ZUR ROLLE DER FEHLERKORREKTUR IM PROZESS DER WEITERENTWICKLUNG DER SPRACHKOMPETENZ - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.11

12. Diana ROMANIUK - THE FORMATION OF MEDICAL STUDENTS’ RESEARCH SKILLS IN TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.12

13. Réka ESZENYI - ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE TRANSLATION & CYBORG TRANSLATORS: A CLASH OF UTOPIAN AND DYSTOPIAN VISIONS - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.13

14. Ivanka SAKAREVA - FILM TRANSLATION ISSUES AND SPECIALIZED FIELD TECHNIQUES - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.14

15. Vjollca DIBRA, Rezarta RAMADANI, Fikret RAMADANI - LITERARY AND MYSTIC INTERTWINES: KAFKA, RAMADANI, DIBRA - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.15

16. Naim KRYEZIU, Lirak KARJAGDIU - COMPARATIVE ANALYSIS OF THREE VERSIONS OF TRANSLATIONS INTO ALBANIAN OF HEINRICH HEINE’S POEM “GERMANY. A WINTER TALE” - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.16

17. Стилиян СТОЯНОВ - ПРОЯВИ И ФОРМИ НА ПОПУЛЯРНАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРИЯ ОТ КРАЯ НА 19. И НАЧАЛОТО НА 20. ВЕК - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.17

18. Марияна БИЙЕЛИЧ, Луция МАНДАРИЧ - НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА В РАЗКАЗИТЕ НА СВЕТОСЛАВ МИНКОВ - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.18

19. Цветомира ВЕНКОВА - ПРИНОС КЪМ ОПИСАНИЕТО НА АСПЕКТУАЛНАТА ГРАМАТИКАЛИЗАЦИЯ В СЪПОСТАВИТЕЛЕН АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ПЛАН - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.19

20. Красимира АЛЕКСОВА - ПЪРВА КНИГА У НАС ЗА РЕЧЕЗНАНИЕТО - DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.20