DOI на Том 18, Кн.1 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1

0.Titul_18.1_2020 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.0

1.Azovtseva_9_17 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.1

2.Syritsa_18_22 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.2

3.Dimitrova_23_30 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.3

4.Balek_31_43 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.4

5.Khoda_44_51 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.5

6.Urazayeva.Azkenova_51_57 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.6

7.Manova_Bagasheva_58_65 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.7

8.Chervenko_Velikova_66_78 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.8

9.Martonova_79_85 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.9

10.Kroteva_86_93 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.10

11.Gocheva_94_103 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.11

12.Ignatova_104_113 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.12

13.Evtimova_114_118 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.13

14.Kaltseva_119_124 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.14

15.Pencheva_125_131 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.15

16.Tsonev_132_142 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.16

17.Rakiovski_143_147 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.17

18.Jur.et__148_155 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.18

19.Petkova_156_167 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.19

20.Lyutskanova-Kostova_168_172 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.20

21.-Tsvetkova_173_185 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.21

22.Bartosh.et_186_196 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1.22