0.titul 18.2                                                                       https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.0

1.Bocale_7_13                                                                  https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.1

2.Nikolova_14_20                                                             https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.2

3.Rusnak_21_28                                                               https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.3

4.Sovtys_29_35                                                                https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.4

5.Tozhieva_36_46                                                             https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.5

6.Koleva_47_53                                                                https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.6

7.Ivanova_Petkova_54_63                                                 https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.7

8. Markova_64_72                                                             https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.8

9.Karapetkova_73_78                                                        https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.9

10.Panayotova_79_84                                                        https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.10

11.-Anastasova_85_89                                                       https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.11

12.Spasova_90_96                                                            https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.12

13.Mihailova_Minkova_97_104                                            https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.13

14. Taneski_Zvonko_105_117                                             https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i2.14