Contents vol.16 

В. Зидарова

Г. Петкова

П. Хил

Ел. Юрина

Д. Йорданова

Н. Сотирова

Ж. Колева-Златева

П.Сотиров

В. Янушева - /бележка/

Г. Сырица

Д. Черма

Г. Никодимова

Ц.-Георгиева

А. Вачева

Н. Папучиев

А. Михайлова-рецензия

Г. Георгиева-рецензия

С. Георгиева-рецензия

К. Рикев

TITUL_pp.1-6_2

1_Добрикова

2_Алипиева

3_Крейчи, Крейчова

4_Георгиева

5_Рикев

6_Исса

7_Антонова

8_Кочева

9_Детрез

10_Тодорова, Мицова

11_Панайотова

12_Личева

13_Стоилов

14_Аретов

15_Падешка

16_Коева

17_Алексова

18_Веселинов, Йорданова