Списание Orbis Linguarum (Езиков свят) и неговите академични редактори държат на честното и професионално отношение във всички аспекти от нашата издателска дейност. Нашата роля е да публикуваме оригинални произведения, значими за интелектуалната общност, представени във възможно най-добрата форма и според най-високите стандарти. Очакваме същите високи стандарти и от нашите рецензенти и автори. Почтеност, автентичност и честни отношения – от страна на авторите, и справедливост, обективност и конфиденционалност – от страна на редакторите и рецензентите, са сред приоритетите, които ни помагат да постигнем целта си.

Списание Orbis Linguarum (Езиков свят) одобрява и зачита нормите на поведение и международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE)[1] и могат да се намерят безплатно на техния уебсайт – http://publicationethics.org/. Документите в тази връзка включват Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors [2]и Code of Conduct for Journal Publishers [3].

Следните редакторски извадки от COPE - документи (Kleinert, S. and Wager, E., 2011; Wager, E. and Kleinert, S., 2011) изясняват някои ключови моменти за работата на редакторите и авторите.

Редакторите...

- поемат отговорност за всичко, което публикуват;

- трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се ръководят от комерсиални съображения, като следва да осигурят справедлив и подобаващ процес на рецензиране;

- трябва да прилагат редакционна политика, която стимулира максимална прозрачност и изчерпателни, достоверни сведения;

- трябва да се грижат за запазването на интегритета на публикуваното чрез издаване на корекции и анулиране, където е необходимо, и да преследват при съмнения в предполагаеми злоупотреби с публикациитe;

- трябва да преследват злоупотреби на рецензентите и редакторите;

- трябва да изяснят на рецензентите и авторите какво се очаква от тях;

- трябва да имат налице подходяща политика за справяне при конфликт на интереси.

 

Авторите...

- трябва да представят материали върху работа, която е била извършена по етичен и отговорен начин, съобразно съответните закони;

- трябва да представят резултатите си ясно, честно и без да ги фалшифицират или да фабрикуват и манипулират данните;

- трябва да се постараят да описват методите си ясно и недвусмислено, така че откритията им да могат да бъдат потвърдени и от други учени;

-трябва да се придържат към Изискванията за публикуване, че представените творби са оригинални, не са плагиатствани и не са публикувани никъде другаде;

- трябва да поемат колективна отговорност за представените и публикувани материали;

- трябва да носят отговорност, че авторството (както е посочено в реда, съдържащ  името) подобаващо отразява индивидуалните приноси към работата и описанието й;

- трябва да разкриват съответните източници на финансиране и всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси.


[1] Комитет за етичност на публикациите (КЕП)

[2] Кодекс за поведение и оптимални  указания за редактори на списания

[3] Кодекс за поведение за издатели на списания