1. През 2020г. списанието започва да излиза три пъти годишно - през април, август и декември.

2. С приоритет при рецензирането се ползват автори и материали, които популяризират или цитират списанието.