Адрес:
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Филологически факултет, каб. 566, корпус 1
ул. Иван Михайлов 66
ezikovsvyat@abv.bg – за изпращане на материали за публикуване
panayotova@swu.bg – за информация


Благоевград
Благоевград
2700
България
Телефон:
+35973588523
Мобилен:
+359882566927
Изпращане на е-мейл
Допълнителна информация:
"Езиков свят"(Orbis linguarum) (редакция)