За списанието ПДФ Печат Е-мейл

Списание “Езиков свят” се издава от Филологическия факултет на ЮЗУ “Н. Рилски”, Бла-
гоевград. Списанието публикува материали, посветени на езиковото обучение,
съпоставителни изследвания, лингвокултурология, странознание и литературоведски
изследвания.
Предлаганите за публикуване материали се приемат на електронен носител.
Препоръчителен обем – до 10–15 страници. Задължително се прилага анотация: за
материалите на български език анотацията е на чужд език, а за материалите на чужд
език – на български език. Ключови думи – до десет на брой.

 

Последен брой

Езиков свят