Статии от бр. 15.1 ПДФ Печат Е-мейл

ВЕНЕРА ДИМИТРОВА. МОДЕЛИ НА ДИАЛОГА В МЕДИЙНАТА РЕЧ

ИВА ИВАНОВА. БРЮКСЕЛСКИЯТ НОВОГОВОР – ПРОИЗХОД И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЕРМИНА

ПАОЛА БОКАЛЕ. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИСКУРСИВНЫХ СЛОВ В РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

ВЛАДИСЛАВ МАРИНОВ. НАЧИНИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА МИНАЛО РЕЗУЛТАТИВНО ВРЕМЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ

СОФИЯ МИЦОВА. ДИАЛЕКТЪТ И СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ (БЕЛЕЖКИ ЗА ФЕЙСБУК)

АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА. ЗА МНОГОТО ИНФИНИТИВИ В НЕМСКИЯ ЕЗИК

BENITA STAVRE, ERINDA PAPA. PARTICULAR LINGUISTIC FEATURES OF THE ALBANIAN GREETINGS IN THE ENGLISH TEXTS OF THE EARLY AND MID 20th CENTURY

ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА. НАЗВАНИЯ ЗА ЖЕНА РОДИЛКА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (СЕМАНТИЧЕН И СЛОВООБРАЗУВАТЕЛЕН АНАЛИЗ)

ПЕТКО ПЕТКОВ. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДВАДЕСЕТТЕ МАНАСТИРА (ИЗДАНИЕ НА ТЕКСТА)

МИЛЕНА КИРОВА. ВОЛЯ ЗА ПРАКТИКА: КУЛТУРНОТО ИНЖЕНЕРСТВО НА Д-Р КРЪСТЕВ

ЕЛИСАВЕТА СТОЙЧЕВА. ЗА ЕДИН ИЗГУБЕН ПРЕПИС НА „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ ОТ 1793 Г.

СПАСИМИР ТРЕНЧЕВ. НАУЧНОФАНТАСТИЧНИЯТ ЖАНР КАТО НЕ-ФАНТАСТИКА

СТОЯН АТАНАСОВ. „ЗА PRЕВОДА“ ОТ ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА

БИЛЯНА ТОДОРОВА. ЗА ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДВОЙСТВЕНИЯ ЕЗИК НА МЕДИИТЕ

ГЕРГАНА ПАДАРЕВА-ИЛИЕВА. МЕКИТЕ СЪГЛАСНИ ВЪВ ВЛАШКИЯ ДИАЛЕКТ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЛЮБКА НЕНОВА. ЗА „СРЕДНОВЕКОВНИТЕ МОЛИТВИ ЗА РОДИЛКИ“

 

Последен брой

Езиков свят