ЦЯЛОТО ТЕКСТОВО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ В CEEOL

(Central and Eastern European  Online Library )

 
Начало ПДФ Печат Е-мейл

Академичното списание Orbis linguarum (Езиков свят) (ISSN 1312 – 0484) излиза   от 2000 г. насам. То е орган на Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, България - http://www.swu.bg/.

Списанието излиза два пъти годишно – веднъж през май и веднъж през декември. От 2012 г. списанието е включено в CEEOL (Централно- и  Източноевропейска онлайн библиотека http://www.ceeol.com/) и в Ulrich's Periodicals Directory (Справочник на периодичните издания Ulrich http://ulrichsweb.serialssolutions.com/). Главен редактор на академичното списание Orbis linguarum (Езиков свят) е проф. Магдалена Костова-Панайотова (Югозападен университет).

”Езиков свят” публикува материали, посветени на езикознанието, методика на преподаването, съпоставителни изследвания, лингвокултурология и литературоведски изследвания. На страниците му получават отзвук научни събития, публликуват се отзиви и рецензии.

Успоредно с редовното си излизане, списание "Езиков свят" постепенно набира и свои автори, и своя публика. Универсалността на рубриките го прави истинско филологическо списание. В редакционната колегия на изданието са изявени учени от Германия, САЩ, Китай, Сърбия, Русия, България и Албания.

На страниците на „Езиков свят” публикуват преподаватели и изследователи не само от Югозападния университет, но и техни колеги от различни университети. То е трибуна и за младите научни работници. “Езиков свят” публикува наградените доклади на участниците в Националната студентска конференция, организирана  на 11 май всяка година в чест на светите братя Кирил и Методий. Във всеки брой гостуват и известни чуждестранни учени. Редакцията приема предложения за рецензиране на научни трудове.

.

 

 

Последен брой

Езиков свят